Det leder i många fall till sämre hälsa. Lika Unikas remissvar på betänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa (öppnas i nytt fönster).

6071

Men kommissionens styrka blir ju att samla många perspektiv, väga samman dem och utifrån detta finna nya vägar framåt. Fakta: Kommissionen för jämlik hälsa. Uppdragets huvudfokus är hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper, men även mellan könen. Kommissionen består av elva forskare.

Idag träffade vår ordförande David Stenholtz två representanter från kommissionen för jämlik hälsa, Jakob Larsson och Magdalena Brasch. Kommissionen har tillsatts av regeringen för att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. Arbetet är i full gång och beräknas vara klart maj 2017. Vi hade ett mycket givande möte där mycket information utbyttes. Bakgrunden Senast har jag på uppdrag av den svenska regeringen lett Kommissionen för jämlik hälsa mellan 2015 och 2017, vilken utifrån en bred välfärdspolitisk ansats lagt förslag på åtgärder som kan bidra till att sluta hälsoklyftorna inom en generation. ”Östgötamodell för jämlik hälsa – ett samspel mellan indi-vid, miljö och samhälle” tagits fram. Ansatsen är att rekommendationerna skall ses som en inledning på ett långsiktigt arbete i regionen med målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa.

Kommissionen för jämlik hälsa

  1. Ob hemorrhage toolkit pocket card
  2. Nya babblarna youtube

Kommissionens huvudsakliga fokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Hälsoskillnader mellan könen ska genomgående uppmärksammas i kommissionens arbete. Ny rapport om arbetsmiljöns betydelse för en mer jämlik hälsa. Fysiskt belastande arbete och kemisk exponering i arbetet. Det är de viktigaste orsakerna till ojämlikheter i arbetsrelaterad hälsa, enligt rapporten ”Arbetsmiljö och jämlik hälsa” som publicerades under måndagen av Kommissionen för jämlik hälsa.

16 nov 2016 Kommissionen skall i maj 2017 lämna sitt slutbetänkande. I denna artikel beskrivs kortfattat Kommissionens arbete så långt, men även en del av 

Detta för att skapa en tydlig riktning och ambitionsnivå i arbetet med att säkerställa en god och jämlik hälsa. Därtill rekommenderas regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att: Tydliggöra hur de av regionstyrelsen prioriterade åtgärderna ska omsättas i verksamheterna.

Kommissionen för jämlik hälsa inleder arbetet 21 augusti 2015 Regeringens Kommission för jämlik hälsa har nu fått utsedda ledamöter, och arbetet inleds i nästa vecka.

hälsa, hur jämlik hälsan är fördelad mellan olika samhällsgrupper och det tillgängliga skyddet mot följderna av dålig hälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) tillsatte år 2005 Kommissionen för sociala bestämningsfaktorer för hälsa, i linje med sitt arbete för social rättvisa. Kommissionens uppgift är att påvisa möjligheter att för jämlik hälsa för att ge förslag på åtgärder som skulle bidra till att detta mål kan nås. Kommissionen för jämlik hälsa till-sattes i och med att Regeringen beslu-tade om dess direktiv i början av juni 2015 (dir.

Kommissionen för jämlik hälsa

Även de rika får betala ett högt pris i form av sämre hälsa och kortare liv.
Handelsbankens fonder utdelning

(SOU 2017:47). Sid. 7-17. UTREDNING | SVENSKA | 11 SIDOR . The Lancet Countdown on Health and Climate Change (2020). 2020 report och Challenges and solutions.

Ändå tittar inte regeringens kommission för Jämlik Hälsa specifikt på denna grupp. När utredningen nu är halvvägs är det dags att tänka om.
Dicte svendsens hus

skadespelare asperger
sankt sedebetyg
uppsala folkmangd
menieres sjukdom forsakringskassan
fysioterapeut jobb lund

Kommissionen för jämlik hälsa ska ge förslag på åtgärder som kan bidra till att målet kan nås. Utgångspunkten är de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa, och huvudfokus ligger på skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper samt mellan kvinnor och män.

Kommissionen ska föreslå insatser på läns-, kommun- och stadsdelsnivå som skapar förutsättningar för en bättre hälsa på lika villkor för alla som bor och verkar i Östergötland”. Kommissionen.


Gratis iq test 10 fragor
försäkringskassan utlandsavdelning

Kommissionen genomför pilotprojekt för en mer jämlik hälsa med finansiering från Europaparlamentet. Inom folkhälsoprogrammet håller man också på att 

För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa Stockholm 2017 SOU 2017:4 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Ny rapport om arbetsmiljöns betydelse för en mer jämlik hälsa. Fysiskt belastande arbete och kemisk exponering i arbetet. Det är de viktigaste orsakerna till ojämlikheter i arbetsrelaterad hälsa, enligt rapporten ”Arbetsmiljö och jämlik hälsa” som publicerades under måndagen av Kommissionen för jämlik hälsa.