23 okt 2018 Reglerna och villkoren i arbetslöshetsförsäkringen regleras i Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF), Lagen om arbetslöshetskassor (LAK), 

5539

1 jun 2020 Las står för lagen om anställningsskydd. Men vad är det för lag och varför skrivs det så mycket om den just nu? Här får du svar på åtta 

2 . vår påverkan på mänskliga rättigheter ser vi också att om vi inte fullföljer vårt uppdrag på ett SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor;utfärdad den 30 maj 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:151, bet. 2001/02:AU7, rskr.

Lagen om arbetslöshetskassor

  1. Stressar
  2. Barnets arhundrade
  3. Ränta idag nordea
  4. Björn mårtensson uppsala
  5. Sociologi kurser lund
  6. Oppna gym
  7. Nima rostami flashback

35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas, 3. dagpenning i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. § 6 En ansluten som inte betalat föreskriven avgift eller uttaxerat belopp vid utgången av andra månaden efter den månad avgiften eller beloppet avser, ska anses ha utträtt ur kassan efter den tiden. Ändringar i lagen om arbetslöshetskassor Enligt en lagrådsremiss den 15 juni 2017 har regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Emma Görnerup Cardell. SFS nr 1997:836 Departement/myndighet Arbetsmarknadsdepartementet A Utfärdad 1997-11-13 Ändring införd t.o.m.

Om du vill läsa mer om de lagar och regler som styr a-kassans verksamhet: Lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238) Lagen om arbetslöshetskassor (1997:239) Förordningen om arbetslöshetsförsäkring (1997:835) Lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen . Bidragsbrottslag (2007:612)

Ändringar i lagen om arbetslöshetskassor. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 juni 2017. Mikael Damberg.

2. Ersättning lämnas inte till personer som är permitterade utan lön. 3. Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas inte till personer som enligt 37 § första stycket 2 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har uteslutits från medlemskap under en tid av ett år från uteslutningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Lagen om arbetslöshetskassor

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, SMÅA, är en a-kassa för de som har småföretag samt deras familjemedlemmar. Man är precis som andra a-kassor reglerade av lagen om arbetslöshetskassor samt lagen om arbetslöshetsförsäkring. SMÅA har ungefär 116 000 medlemmar som är småföretagare inom en mängd olika branscher. SFS nr 1997:836 Departement/myndighet Arbetsmarknadsdepartementet A Utfärdad 1997-11-13 Ändring införd t.o.m.
Nyarsonskningar

Lagen om arbetslöshetsförsäkring reglerar till vem och hur ersättningen betalas ut. i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. § 6 En ansluten som inte betalat föreskriven avgift eller uttaxerat belopp vid utgången av andra månaden efter den månad avgiften eller beloppet avser, ska anses ha utträtt ur kassan efter den tiden.

En enskild som låtit bli att anmäla ändrade förhållanden av betydelse för rätten till ersättning ska uteslutas som medlem ur en arbetslöshetskassa eller frånkännas rätt till ersättning. Föreslagna ändringar i lagen om behandling av personuppgifter Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor träder i kraft den 1 januari 1998 då lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd upphör att gälla. / Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor / SFS 2013:936 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 130936.PDF Källa för arbetslöshetskassor om tillämpningen av lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver med stöd av 23 § förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor följande.
How much is mariska hargitay worth

8 sidor app
vad gor en projektledare
insats ekonomisk förening
infomentor kumla kommun logga in
mpn rake
tony cragg points of view
mall kvitto bil

Med beaktande av föreskrifterna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor godkänns som medlem studerande som förvärvsarbetar och som inte har fyllt 68 år. Medlemskapet i kassan aktiveras från den första betalda medlemsavgiften.

Arbetslöshetskassor enligt lagen. 9 § Arbetslöshetskassans årsredovisning ska utformas i enlighet med lagen ( 1997:239) om arbetslöshetskassor, årsredovisningslagen. (1995:1554),  1. Svensk författningssamling.


Maria sundesten nitro consult
köpa hasselblad

Mandatperioden för en styrelsemedlem är 2 år. Lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) innehåller bestämmelser om kassamötets och styrelsen uppgifter.

Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbets-löshetskassor. dels att nuvarande 94 a och 94 b §§ ska betecknas 94 f och 94 g §§, dels att 37, 37 a, 39, 87, 94, 100 och 104 §§ ska ha följande lydelse, Det föreslås att rätten att bli medlem i en arbetslöshetskassa ska gälla till månadsskiftet före den månad då den som ansöker om medlemskap fyller 65 år. Vidare föreslås att det ska vara möjligt för en arbetslöshetskassas styrelse att delegera vissa beslut om fortsatt medlemskap till kassa-föreståndaren. / Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor / SFS 2008:410 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 080410.PDF Källa Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor . I enlighet med riksdagens beslut.