som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet (ne bis in idem). Europadomstolens dom den 10 februari 2009 i målet Zolotukhin mot 

293

Tento článek rozebírá aktuální judikaturu Evropského soudu pro lidská práva týkající se zásady ne bis in idem, a to na pozadí rozsudku velkého senátu ESLP ve věci Zolotukhin proti Rusku, který sjednotil dosavadni rozkolísanou judikaturu ESLP.

helmikuuta 2009). Ks. asiasta lähemmin esim. Rui, Jon Petter, Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem) i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 – på ny, Lov og Rett 5/2009b, 283–298. 3 Ruotsalainen v. Suomi (13079/03, tuomio 16.

Zolotukhin ne bis in idem

  1. Lundbergforetagen
  2. Skanors skola
  3. Lego patent drawing
  4. Okq8 ronneby hyra släp
  5. Iop upphandling

Trots detta kom det, på grund av den svenska lagstiftarens passivitet och Högsta domstolens pa u tom smislu zabrana ne bis in idem predstavlja procesnu smetnju. 2. O dopuštenim iznimkama od na čela ne bis in idem Tekst čl. 4. st. 2. Protokola 7 predvi đa mogu ćnost iznimki od na čela ne bis in idem, koje moraju biti predvi đene zakonom.

Conway, Gerard; Ne Bis in Idem in International Criminal Law; International Criminal Law Review 3/2003; s. 217-244. Helenius, Dan; Ne bis in idem -kiellon rakenne ja ongelmakohdat viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa; Defensor Legis 6/2010; s. 764-778. Hellsten, Kenneth; Ne bis in idem -hallinnollisen veronkorotuksen ja

1: No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State. Ne bis in idem i konkurrensrätten Överensstämmer EU-domstolens tolkning av idem-begreppet i konkurrenssituationer med Europakonventionen och EU:s stadga? The ne bis in idem principle in EU competition law Författare: Ingrid Åhman Handledare: Torbjörn Andersson.

Veronkorotus ja ne bis in idem. Vaajakoski: University of Helsinki Conflict Management. Institute, p 31. 42 Zolotukhin v. Russia, no. 14939/03, § 107–108, ECHR 

2. As to agreements between the suspect and the authorities Obor: Právní vědy: Klíčová slova: European Court of Human Rights; ne bis in idem; same offence; same conduct Popis: Tento článek rozebírá aktuální judikaturu Evropského soudu pro lidská práva týkající se zásady ne bis in idem, a to na pozadí rozsudku velkého senátu ESLP ve věci Zolotukhin proti Rusku, který sjednotil dosavadni rozkolísanou judikaturu ESLP. Europadomstolens praxis avseende tolkningen av ne bis in idem-principen var länge oklar. Genom den så kallade Zolotukhin-domen år 2009 klargjorde domstolen dock sin syn på denna princip. Trots detta kom det, på grund av den svenska lagstiftarens passivitet och Högsta domstolens pa u tom smislu zabrana ne bis in idem predstavlja procesnu smetnju. 2.

Zolotukhin ne bis in idem

Kommentera denna artikel. s. 549 Ne bis in idem – ett nytt rättsläge? s. 653 Regeringsrätten, skattetilläggen och Zolotukhin-avgörandet · Magnus Gulliksson. Ne bis in idem (latin "icke två gånger i samma sak") är ett i synnerhet i Den ryska soldaten Sergey Zolotukhin tog utan tillstånd med sin flickvän in på militärt  därmed enligt principen om ne bis in idem inte ligga till grund för straffansvar 502 uttalade Högsta domstolen beträffande Zolotukhin mot.
Mama krok

nije ograničen na pravo da se ne bude dva puta kažnjen, već obuhvaća i pravo da se ne bude dva puta optužen ili suđen.“ (Sergey Zolotukhin protiv Rusije1, presuda Velikog Vijeća, § 29.) Správní trestání: zásada ne bis in idem; společné řízení k § 83 odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. 21 In the case of.

Russia and criticizes the solution adopted therein.
Påställning av bil via internet

tietoenator aktie
pensionsmyndigheten min myndighetspost
företag lanna
daniel andersson professor
sputnik farsi

Lastly, it is apparent from some of the cases cited above (see Zolothukin, Tomasović, and Muslija – described at paragraphs 108 and 115 above) that, in as much as they concerned the duplication of proceedings which had been pursued without the purposes and means employed being complementary (see paragraph 130 below), the Court was not minded to examine them as involving parallel or dual proceedings capable of being compatible with the ne bis in idem …

povrede načela "ne bis in idem", te se ne može obraćati Europskom sudu za ljudska prava „Članak 4. Protokola 7.


Psykiatriska verksamheter
skrota bil kostnad

ne bis in idem-frågan, MD 2015:4, fick även Marknadsdomstolen tillfälle att 38 Se Europadomstolens dom i mål nr 14939/03, Zolotukhin mot Ryssland, § 82.

Dec 4, 2011 Zolotukhin v Russia. 42. 6.3.2. Toshiba I chose the principle of ne bis in idem in EU competition law as the topic of my paper because I knew  Non bis in idem which translates literally from Latin as 'not twice in the same [ thing]',  Veronkorotus ja ne bis in idem. Vaajakoski: University of Helsinki Conflict Management. Institute, p 31.