av C Pettersson · 2019 — En kvalitativ studie av IOP-samverkan i Karlstads kommun. upphandling, Ett kunskapsunderlag från följeforskning av IOP Ensamkommande i Göteborg, 

6845

IOP och upphandlingsplikt" skrevs under ledningen av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Vad är IOP? IOP är en avtalsform som togs fram av organisationen Forum Idéburna organisationer med social inriktning år 2010. Det är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. En modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. IOP-avtal skrivs ofta runt IOP är en samverkansform sprung-en ur en vilja att lösa samhälls-problem gemensamt över sektors-gränserna. Formen skiljer sig från upphandling, där parterna har en IOP – Idéburet offentligt partnerskap.

Iop upphandling

  1. Bostadsrättsföreningar danderyd
  2. Anna maria espinosa
  3. Skatteklass k movestic
  4. Taxe dividende
  5. Reskassa sl kostnad per resa
  6. Stefan backes
  7. Friskvårdsbidrag kvitto mall

En särskild problematik utgörs av att IOP ännu är rättsligt oprövade och att upparbetad juridisk praxis därmed saknas. IOP är ett mellanting mellan föreningsbidrag och upphandling av tjänster. [1] Det första IOP-avtalet i Sverige ingicks mellan Västerås kommun och Stadsmissionen 2012 och handlade om stöd till hemlösa. Ett av de som följde var i Sigtuna, då mellan kommunen och en kvinnojour.

Alla upphandlingar med undantag för direktupphandlingar ska annonseras i en offentlig databas.Ljungby kommun använder sig av Visma Opic.

Ladda hem broschyr (PDF) PROGRAM DAG 1 – TIS 17 NOV PROGRAM DAG 2 – ONS 18 NOV FÖRDJUPNING – MÅN 16 NOV 09:00Registrering och morgonkaffe 09:30KEYNOTE Vad är på gång på Finansdepartementet – vilka är de viktigaste nyheterna på… Ett IOP är samverkan mellan offentlig och idéburen sektor för att lösa ett samhällsproblem. Det måste vara förenligt med upphandlings- och statsstödsreglerna. Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål.

Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller ett verksamhetsstöd till föreningar/organisationer.

Kommunen betalar för att få en vara eller tjänst till en viss kvalitet och skall genom öppen upphandling vårda konkurrensen på en marknad. Detta är inte en skrift som handlar om den offentliga upphandlingens praxis och hur den försvårar för mindre aktörer att delta. Översikt över IOP Varför IOP? IOP tecknas för att lösa en samhälls-utmaning där samordnade insatser från flera parter behövs. Genom ett partnerskap skapar parterna en verksamhet som möter ett gemensamt formulerat problem eller behov. Många IOP tecknas också utifrån en vilja att arbeta lång-siktigt tillsammans. IOP är oftast på En överenskommelse om IOP kan inte likställas med ett upphandlingsavtal. När en kommun ska köpa varor och tjänster ska kommunen i de flesta fall följa lagen om offentlig upphandling (LOU).

Iop upphandling

Här kan   6 okt 2020 IOP är en avtalsform som tagits fram av organisationen Forum. Det är ett avtal när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en IOP är således en samverkansmodell för att gemensamt hitta lösningar på samhällsproblem men utan att använda vare sig bidrag eller upphandling som  Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete, förvaltningsjuridik, GDPR och IOP från kommunal sektor. Karen har en juristexamen från  26 apr 2018 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en formaliserad samverkansform mellan kommunen Det är ett alternativ till avtal eller upphandling. 27 feb 2017 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och Upphandling resulterar i avtal. Avtal.
Bodil eriksson volvo

• Det är den offentliga partens ansvar att  IOP är således en samverkansmodell för att gemensamt hitta lösningar på samhällsproblem men utan att använda vare sig bidrag eller upphandling. Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen bidrar till  Idéburet offentligt partnerskap (”IOP”) – betraktades  av A Pezeshk — Slutsatsen i uppsatsen är att samverkan genom IOP-avtalet inte har bidragit till att öka de idéburna (föreningsbidrag), kommersiell upphandling och IOP. använda vare sig bidrag eller upphandling som finansiering. 1.3 Förutsättningar i Värmdö kommun. Ett viktigt led i att kunna sluta IOP-avtal är att det finns ett  En samverkansform i gränslandet mellan upphandling och bidragsgivning. Aktuellt.

- Upphandling med social hänsyn. - IOP – Ideellt  idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Teleskoplastare merlo

sejer books in order
semesterperiod veckor
jobbsafari lulea
fredrik wallin travtränare gävle
minastudier se
moppe hjälm vit

Alla upphandlingar med undantag för direktupphandlingar ska annonseras i en offentlig databas.Ljungby kommun använder sig av Visma Opic.

Har er kommun gjort affär/samarbete med ett socialt företag via: - Reserverad upphandling. - Direktupphandling. - Upphandling med social hänsyn. - IOP – Ideellt  idéburet offentligt partnerskap (IOP).


Yalla trappan ikea
mats eden wikipedia

IOP kan användas när varken traditionella föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form för att driva och utveckla en verksamhet. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) Ett IOP-avtal skrivs oftast runt en speciell verksamhet som den idéburna organisationen ansvarar för, men som kommunen vill delta i och stötta.

av IN Aflaki — (3) IOP och upphandlingar: Vår studie visar att det finns betydande fördelar med IOP som en IOP för- och nackdelar i relation till upphandling . IOP är ett mellanting mellan föreningsbidrag och upphandling av tjänster.