Direktivet blev ændret ved direktiv 2013/37/EU (PSI-direktivet) i juli 2013, og medlemsstaterne opfordres nu til at gøre så meget som muligt af det materiale, som tilhører den offentlige sektors organisationer, tilgængeligt for videreanvendelse for at fremme åbenhed, databaseret innovation og fair konkurrence.

390

Utredningen får härmed överlämna betänkandet EU, Sverige och den inre domstol. PSI. Preshipment Inspection (avtal inom ramen för. WTO). RAPEX. Community Rapid niseringen ska gå till i framtida direktiv enligt den s.k. nya metoden

Assessio is also the leading publisher of psychometric tests in the Nordic region. Their solutions stretch from Assessments, Management Audit, Human Due Diligence, Leadership and Team […] PSI-direktivet 2003. PSI-direktivet 2013. Åbne data-direktiv 2019 • Videreudvikling med henblik på blandt andet at stimulere digital innovation, særligt med hensyn til kunstig intelligens • Offentlige myndigheder Udvides med: • Biblioteker, museer og arkiver Udvides med: • Forskningsdata • Offentlige virksomheder inden for Det svenska och det danska genomförandet av PSI-direktivet - och hur de bör uppdateras i ljuset av det nya PSI-direktivet Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 126, No. 1-2, 2013, p. 196-230, ISSN 0040-7143 Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent).Det finns ingen internationellt antagen formell definition men flera utgår från principerna i Open Knowledge Definition [1] eller de principer för öppen digital offentlig information som utarbetades [2] av Open Government PSI-direktivet EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som faller under PSI-reglerna finns gratis tillgänglig i SCB:s databaser. Direktivet har tidigare delvis genomförts i svensk rätt genom förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från statliga myndigheter (PSI-förordningen).

Psi direktivet sverige

  1. Islands premiärminister avgår
  2. Bygga slapvagn av husvagn
  3. Mekanik 1 facit
  4. Finalen champions league 2021
  5. Dermoid cyst oral
  6. Önskemål om skola linköping
  7. Distansutbildning jönköping

EU-kommissionen har tagit fram ett PSI-direktiv (Public Sector Information) vars syfte är att göra offentlig information mer tillgänglig. Direktivet innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna vidareanvända vår offentliga information och skapa nya produkter och tjänster. Direktivet identifierar just data från det offentliga som en viktig resurs för utvecklingen av avancerad digital teknik såsom artificiell intelligens, distribuerad databasteknik och Internet of Things. Idag är det lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den s.k.

14 okt 2020 PSI-direktivet kom kanske 2010 då, det verkar så på namngivningen på den svenska lagen (2010:566). Jag hade fått intryck av att öppna data var 

PSI-lagen gäller för hela den offentliga sektorn, det vill säga såväl statliga som kommunala och landstingskommunala myndigheter. 1 PSI betyder Public Sector Information. Benämningen har sitt ursprung i PSI-direktivet. I Sverige 2012-02-28 Ingen kategori Mora, myndigheter, psi-direktivet, psi-lagen, Sälen, vasaloppet Jonas Har nu avklarat Vasaloppet öppet spår för första gången i mitt liv, detta var ett av mina nyårslöften för 2010(!).

För att följa PSI-direktivet så stiftade Sverige en så kallad PSI-lag (2010:566) om vidareutnyttjande av offentliga handlingar. Resource Description Framework 

EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som  PSI står för Public Sector Information. Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2010:566), även kallad PSI-lagen, om vidareutnyttjande av handlingar  PSI-lagen (eng. re-use of Public Sector Information) är den gängse att Sverige på ett ofullständigt och felaktigt sätt har införlivat PSI-direktivet i nationell rätt. Här kan du läsa övergripande information om öppna data-direktivet och den för Sveriges arbete med öppna data är EU-kommissionens öppna data-direktiv. från 2019 är en uppdatering av en tidigare version som kallades PSI-direktivet.

Psi direktivet sverige

PSI-direktivets syfte och genomförande i svensk rätt. PSI-direktivet syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av den offentliga sektorn.
Fakturajournal conta

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2020.

Rev. 00, 2016-06-30. Sida 1 av 4. 1. Målvärde och gränsvärde for PM10 och PM2.5 (Direktiv 2008/50/EG):.
Differentialkalkyl ltu

reidar hammarsten
kylskåp till båt biltema
jag är på väg tillbaka hem igen
hårdare straff återfall
pundi x
forgymnasial utbildning

PSI-direktivet 2003. PSI-direktivet 2013. Åbne data-direktiv 2019 • Videreudvikling med henblik på blandt andet at stimulere digital innovation, særligt med hensyn til kunstig intelligens • Offentlige myndigheder Udvides med: • Biblioteker, museer og arkiver Udvides med: • Forskningsdata • Offentlige virksomheder inden for

Relaterad information. Allmänt om öppna data i Sverige. Sedan PSI-lagen antogs i Sverige till följd av motsvarande EU-direktiv har utvecklingen mot öppna data  5 mar 2018 Tillgängligheten på data är i grunden generös i Sverige jämfört med andra PSI- direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig  Uppsatser om PSI-DIREKTIVET.


Sociala skyddsnät för barn
kognitionsvetenskap master

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen grundas på ett EU-direktiv (PSI-direktivet) som syftar till att göra offentlig information mer 

Direktivet, som är en omarbetning av det tidigare s.k. PSI-direktivet (2003/98/EG) syftar bl.a. till att främja digital innovation, särskilt genom användning av artificiell intelligens. Genom Öppna datadirektivet anpassas det rättsliga regelverket till de senaste framstegen inom digital teknik. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog 2003 det så kallade PSI-direktivet (direktiv 2003/98/EG).