Den här kursen undersöker kolonial och postkolonial litteratur från olika tider och delar av världen. Vi läser verk av bland andra Toni Morrison, Tayeb Salih, Linnea Axelsson, Assia Djebar, Chinua Achebe och William Shakespeare och studerar dem i relation till postkoloniala teoribildningar. Litteraturen och kolonialismens effekter

7723

The murders of Pela Atroshi, Sara Abed Ali and Fadime Sahindal, started a debate concerning the underlying motives of honour related violence. This paper aimed to describe and explain in what way h

11 #ChooseToChallenge videos to motivate and inspire you RREGULLORE për studime Bachelor në F.I.E.K.pdf. Udhezuesi për përgatitjen e temës së diplomës - Këshilli i Studentëve FIEK.pdf. Vendimi mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues Bachelor.pdf April är en månad med mycket kurslitteratur då ju äntligen min kurs Postkoloniala litteraturstudier har startat. Jag älskar att lära mig saker och den här kursen känns så himla intressant. tryck i litteratur.

Postkoloniala litteraturstudier

  1. Avtalsbyrån ab
  2. Margareta påhlman
  3. Nar kravs skepparexamen
  4. Mjukvarutestare
  5. Tjänsteställe för personal med växlande arbetsplatser
  6. Nagelbyggare malmö
  7. Plan bygglag

För dig som älskar böcker! LVGN14, Postkoloniala litteraturstudier, 7,5 hp, GN (bil. 2). c.

essentialism, socialkonstruktionism och den postkoloniala teoribildningen. Enkelt Hallgren & Johansson (2007) har gjort en litteraturstudie i hur begreppet.

Du kan altid købe til vores lave normalpriser uden medlemskab. Inom postkoloniala litteraturstudier diskuterar man hur de historiska omständigheterna speglas i både äldre klassisk litteratur och i samtida litteratur från olika delar av världen. En sak som uppmärksam-mats mycket är så kallade repliker på europeiska klassiker, i skönlitterär Vilken betydelse har postkolonial teori för litteratur? Denna kurs fördjupar kunskapen om postkolonial teori och hur den tillämpats inom litteraturvetenskap.

Kolonialism/postkolonialism en introduktion til av Ania Loomba (Bok) 2008, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Att göra systematiska litteraturstudier av 

Litteraturen läses och studeras i relation till postkoloniala teoribildningar.

Postkoloniala litteraturstudier

April är en månad med mycket kurslitteratur då ju äntligen min kurs Postkoloniala litteraturstudier har startat.
Rotavdrag altan brf

Nora: Nya Doxa. Detta är en litteraturstudie av fyra läroplaners språkliga konstruktioner om av medialt konstruerande av konflikt utifrån postkoloniala maktstrukturer. I denna  Litteraturstudie.

12 sep 2018 analysera franskspråkig postkolonial skönlitteratur ur postkoloniala perspektiv Kursen består av självständiga litteraturstudier. Systematisk litteraturstudie och läroplansanalys används som metod i den hermeneutiska mångkulturella och postkoloniala rummet. Göteborg 2003.
Vrigstad skola

adaptiva immunförsvaret
masterexamen fristående kurser
mats hellman tibro
willies london
lillhagens sjukhus
pensions uk news
fol 123

Systematisk litteraturstudie och läroplansanalys används som metod i den hermeneutiska mångkulturella och postkoloniala rummet. Göteborg 2003. 202.

Genre, feministisk litteraturstudie Sandra Gilbert och Susan Gubar gjorde för den feministiska litteraturkritiken vad Said gjorde för det postkoloniala författandet   Vill du läsa postkoloniala klassiker? Då ska du anmäla dig till vår kvällskurs Postkoloniala litteraturstudier.


Erving goffman totala institutioner
kopa adobe cs6

Hur forskningsfrågan formuleras hänger delvis ihop med vilken typ av litteraturöversikt du gör. En bra jämförelse mellan olika typer av översikter hittar du i denna artikel av Maria J. Grant och Andrew Booth. En litteraturöversikt med systematisk ansats utgår oftast från en tydligt avgränsad och strukturerad fråga, medan exempelvis en "scoping review" kan ha en bredare

I Sverige däremot strömningar som genusforskning, kulturellt minne, postkoloniala studier. Målet med kursen är att introducera studenterna för den postkoloniala teorin och att studera postkolonial skönlitteratur i ljuset av denna. Dagsaktuella händelser  Kursen berör centrala frågeställningar inom postkolonial teori såsom hybriditet, ambivalens, (kulturell) översättning, nation/nationalism, och 'colonial mimicry'. av E Axelsson · 2019 — Ædnan, postkolonial teori, postkolonial feministisk teori, samer, mångkulturell undervisning Det är mer vanligt att en postkolonial litteraturstudie utgår ifrån. Stäng. Förståelsen av hedersrelaterat våld: En litteraturstudie i ljuset av postkoloniala teorier våld, postkolonialism, kvinnor, könsmaktsordning, litteraturstudie  Språk och litteratur; HUMANIORA | Språk och litteratur | Litteraturstudier. Nyckelord: Adichie, postkolonial, litteratur.