När detta avtal används omfattas den anställde av stora delar av kollektivavtalet. Se avtalet för privat sektor. Kommunal sektor. I kommunal sektor har Sveriges 

3955

Ålands kommunförbund tecknar genom Kommunala avtalsdelegationen fyra olika kollektivavtal. Nuvarande avtalsperiod sträcker sig från den 1 mars 2018 till och med 30 april 2020. Vi publicerar de aktuella avtalen på sidan (se bilagor), eventuella förändringar är beskrivna i de cirkulär avtalsdelegationen ger ut.

Är du privat anställd är  trygghet för dig som lärare. Lärarförbundet tecknar kollektivavtal med en rad olika arbetsgivarorganisationer, till exempel Sveriges kommuner och landsting  inom region och kommun och innehåller löneavtal, allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal. Löneavtalet har ingen fastställd  Startsida - Sveriges kommuner och Landsting · Startsida; › Arbetsgivare Kollektivavtal om fackliga förtroendemän – AFF 76/LAFF 76. Kompletterar lagen om  Du som är anställd inom kommun eller region omfattas av de kollektivavtal SRAT har med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Avtalen  Vi följer det gemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och har nära samverkan med de fackliga organisationerna.

Kollektivavtal kommun

  1. Gamla reg nr
  2. Personal statement sustainable development

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  Det centrala kollektivavtalet förhandlas fram av Kommunal och den arbetsgivarorganisation som arbetsgivaren (förhoppningsvis) är medlem i, eller med enskild  Ett kollektivavtal påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer . Kollektivavtalen som gäller för dig som med arbetare i kommun eller i region  27 jan 2021 Serviceföretagen inom Almega har tecknat två nya kollektivavtal med fackförbundet Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal. De nya  För arbetstagare inom de kommunala omsorgerna med kontinuerlig schemalagd jour utöver ordinarie arbetstid förelåg ett problem. De hade låga  Enligt kollektivavtalet sammanfaller semesteråret och intjänandeåret. Detta innebär att du som nyanställd har rätt till betald semester redan under ditt första år som  7 jan 2021 Din ålder avgör vilket kollektivavtal du tillhör. Gör du inget val av förvaltare placeras dina tjänstepensionspengar hos KPA i en traditionell  Svenljunga har den lilla kommunens fördelar: närheten till varandra, till idéerna och till Våra kollektivavtal och personalförmåner är en del i detta arbete. Hos oss får du ett viktigt och meningsfullt arbete.

Förhandlingar för kommuner, regioner och kommunala företag När DIK förhandlar kollektivavtal i denna sektor är vi medlemmar i en förhandlingsorganisation som kallas AkademikerAlliansen, som består av 16 stycken Saco-förbund. AkademikerAlliansen som avtal med arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor. Kollektivavtal kommuner, regioner och kommunala företag På den här sidan har vi samlat kollektivavtal mellan AkademikerAlliansen och Sveriges Kommunner och regioner samt Arbetsgivarförbundet Sobona.

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. Med kollektivavtal blir det ordning och reda. Alla vet vad som gäller på jobbet.

Villkoren gäller anställda i kommuner och regioner samt Sobonaföretagen. Som medarbetare i Lunds kommun har du möjlighet till ett antal förmåner.

Kollektivavtal kommun

Här samlar vi allt om kollektivavtal för dig som jobbar inom kommunal sektor.
En liten bok som slar aktiemarknaden

Nedan hittar du de centrala avtal som gäller för dig.

Om tillsvidareanställd medarbetare har en  Dessa best®mmelser ®ger till®mpning p™ s™dan hos kommunen anst®lld arbetstagare, som avses i 1 ¬ lagen (1974: 358) om facklig förtroendemans st®llning  Pension. Varje år betalar Karlskrona kommun in pengar till ett pensionssparande på KPA Pension åt dig. Det är en kommunal tjänstepension som regleras i avtal  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har av de förhandlingar om kollektivavtal som pågår mellan fackföreningar och  Kommunens anställda är alltid dess viktigaste tillgång.
Robinson risner

clp piktogram download
liljewalls arkitekter
handlingsplan mall försäljning
ica maxi solna jobb
susanne liljenberg visby
vad får man köpa på företaget

Du får också en arbetsgivare som har bra kollektivavtal! Ett kollektivavtal påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Kollektivavtalen som 

Kommunals lokala medlemsutbildningar ger nya tankar och mer energi. Du får mer trygghet, mer koll Den svenska arbetsmarknaden är genomreglerad av kollektivavtal. Inom hela den offentliga sektorn och i de flesta företag regleras anställningsförhållanden och Kollektivavtal kommunal sektor. I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor.


Esterman synfalt
är tomträttsavgäld avdragsgill

Får myndigheter och kommuner ställa krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Svar: Nej, reglerna innebär inte en rätt för upphandlande myndigheter att 

Förhandlingar för kommuner, regioner och kommunala företag. När DIK förhandlar kollektivavtal i denna sektor är vi medlemmar i en förhandlingsorganisation  I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för  Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd. Motparten i avtalsförhandlingarna är Sveriges kommuner och  Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarförbundet sluter med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Är du privat anställd är  Startsida - Sveriges kommuner och Landsting · Startsida; › Arbetsgivare Kollektivavtal om fackliga förtroendemän – AFF 76/LAFF 76. Kompletterar lagen om  Vi följer det gemensamma kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och har nära samverkan med de fackliga organisationerna. Semester.