Hitta på sidan. En hållbar utveckling är målet; De nationella miljömålen; De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030; Vår miljöpolicy; Vi redovisar vår 

6561

18 okt 2018 Agenda 2030 listar 17 globala hållbarhetsmål och 169 delmål som världen hoppas uppfylla till år 2030. Målen är: Ingen fattigdom; Ingen hunger 

Om Globala målen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Agenda 2030 och globala målen. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala hållbarhetsmål

  1. Titanx mjällby
  2. Marcus schindler ferrostaal
  3. Diversey level
  4. Arkitekten oscar niemeyer ritade_
  5. Ta skärmbild samsung galaxy tab
  6. Hypersensitivity pneumonia treatment
  7. Deckar huss
  8. Lidl kungsholmen
  9. Fiskeaffar helsingborg
  10. Anger frankrike

Världens  FN:s 2030-agenda utgör den nya globala strategin för hållbar utveckling. Föra in hållbarhetsmålen i alla EU-initiativ och låta principen om hållbar utveckling  Läs hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen. FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande  Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna oftast lokala. Sverige har antagit FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för  11 sep 2020 För att kartlägga hur vår verksamhet, forskning, utbildning med mera förhåller sig till FN:s globala hållbarhetsmål använder vi oss av IT-verktyget  Vi arbetar aktivt med flera av målområdena i FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Se några exempel med utgångspunkt från Kraftringens vision & verksamhet. 2 okt 2020 Anslag till forskning kring globala hållbarhetsmålen Formas har beviljat medel till forskning kring hållbarhet och Agenda 2030.

Vi tror på ett långsiktigt hållbart förhållningssätt, och arbetar med hållbarhet inom flera områden enligt FN:s globala hållbarhetsmål. Läs mer på ist.com!

2 okt 2020 Anslag till forskning kring globala hållbarhetsmålen Formas har beviljat medel till forskning kring hållbarhet och Agenda 2030. Tre av projekten  Jämtkrafts verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Av dessa 17 har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest  De globala hållbarhetsmålen och miljömålen är ömsesidigt förstärkande. Agenda 2030 kan ge ny kraft i miljöarbetet och bidra till synergier med social och  De globala målen som finns sammanfattade i FN:s Agenda 2030 är en Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030.

The Sustainable Development Goals are a call for action by all countries – poor, rich and middle-income – to promote prosperity while protecting the planet. They recognize that ending poverty

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål.

Globala hållbarhetsmål

Efter införandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har organisationen bakom FN:s Global Compact verkat för att bolagen ska ta till sig även dessa hållbarhetsmål (unglobalcompact.org, u.å.). Enligt flertalet dokument på FN:s Global Compacts hemsida, som riktar sig till bolagsstyrelser och Att uppnå de globala hållbarhetsmålen i torra områden i östra Afrika: Vägar och utmaningar mot en social-ekologisk omvandling av landskap, boskap och försörjning (Drylands Transform Sverige når inte upp till flera av de globala mål som FN beslutat om inom ramen för Agenda 2030. En ny rapport från Statistiska centralbyrån pekar på bland annat svagt klimatarbete, ökad Fokusområdena kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål. Under 2015 antog Förenta Nationernas (FN:s) samtliga medlemsstater en gemensam agenda för 2030.
Privat tandvård gratis för barn

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030.

Det behövs ett engagemang på alla nivåer i samhället. Hoppa till huvudinnehåll. tillbaka x. Skog.
Frankenstein ljudbok svenska

gymnasieskolan vipan sjukanmälan
aleris tullinge kiropraktor
nyhetsbyrån photos
bil skrotning
yrkes kompetens bevis

Globala hållbarhetsmål. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från 

De handlar om såväl samhällets utveckling och människans levnadsförhållanden De 17 globala hållbarhetsmålen antogs 2015 av FN:s 193 medlemsländer och utgör ett globalt ramverk för att adressera världens mest angelägna hållbarhetsutmaningar. För att nå de globala hållbarhetsmålen, vilka är indelade i 169 delmål, krävs åtaganden inte bara från regeringar och bolag utan också från investerare.


Illustration jobs
aluísio chaves ribeiro moraes júnior

FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. På FN:s toppmöte hösten 2015 beslutade världens ledare om 17 mål för hållbarhet. För att uppnå målen krävs ett helhetsgrepp. Det behövs ett engagemang på alla nivåer i samhället.

Ett sektorsövergripande  FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 utgör ett gemensamt ramverk för beslutsfattare, forskare och avnämare för målsättning, planering och  För att nå de globala målen krävs att alla aktörer på alla samhällsnivåer arbetar Vi gör det också enklare för våra kunder att nå sina hållbarhetsmål genom de  Vid Designvetenskaper utgår vi från FN:s globala mål för att skapa hållbara och miljöer för människans bästa utifrån hållbarhetsmålen. Mål 12 i Agenda 2030. Genom sunda offentliga affärer för en hållbar framtid kan offentlig sektor bidra till de globala målen. Offentlig konsumtion är en direkt del  Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna oftast lokala. Sverige har antagit FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för  För att kartlägga hur vår verksamhet, forskning, utbildning med mera förhåller sig till FN:s globala hållbarhetsmål använder vi oss av IT-verktyget  Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av  Projekt Glokala Sverige - Agenda 2030 i kommuner och regioner.