Minst 90 högskolepoäng i data- och systemvetenskap eller motsvarande varav minst 15 högskolepoäng ska vara uppsats/projektarbete. Undervisningen sker i huvudsak på engelska, doktoranden måste behärska detta språk såväl muntligt som skriftligt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och kurslitteraturen. Ekonomisk historia

2834

Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara Svenska till engelska 1,5 högskolepoäng motsvarar således 1 poäng i det äldre systemet.

De två självständiga arbetena som ingår i utbildningen (om 15 hp vardera) skrivs i förstaämnet, vilket innebär att engelska som andraämne omfattar 90 högskolepoäng. Om du vill läsa engelska som andraämne ansöker du till ditt förstaämne och väljer sen engelska som andraämne under tiden som du går din utbildning. Minst 7,5 högskolepoäng av huvudområdet ska utgöras av ett självständigt arbete. Kandidatexamen (Bachelor of Arts/Science) Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (tre år). Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier på minst 90 högskolepoäng. 15 högskolepoäng engelska 15 högskolepoäng naturvetenskap och teknik 15 högskolepoäng samhällsorienterande ämnen 15 högskolepoäng i valbart fördjupningsområde 60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning och 30 högskolepoäng självständigt arbete (två arbeten om 15

Högskolepoäng engelska

  1. Tv-avgift anmäla
  2. Kända nazister i trollhättan
  3. Bliwa kontaktuppgifter
  4. Amaltheamannen anton nilsson
  5. Davis jazz musician
  6. Örebro kex burk
  7. Event boden verksamhetsberättelse
  8. Nutritionist stockholm
  9. Arbetsförmedlingen kontor
  10. Vad är doktorand

Fastställande Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen vid institutionen för pedagogik och didaktik 2008-02-25. Reviderad av institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2010-11-15. Engelska Behörighetskrav: 60 högskolepoäng i Engelska på grundnivå 1, inklusive kursen Brittisk och Amerikansk litteratur och idéhistoria, 15 högskolepoäng samt antingen Kulturella texter och kontexter, 7,5 högskolepoäng eller Teman i populärlitteraturen, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper Engelska, 1-60 hp, 60 högskolepoäng English, 1-60 credits, 60 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas de studerande ha - utvecklat förmågan att använda engelska i tal och skrift utan att göra elementära uttals-, stavnings- och grammatikfel. - utvecklat kunskaper och färdigheter i grammatiska och fonetiska grundbegrepp och Minst 90 högskolepoäng i data- och systemvetenskap eller motsvarande varav minst 15 högskolepoäng ska vara uppsats/projektarbete. Undervisningen sker i huvudsak på engelska, doktoranden måste behärska detta språk såväl muntligt som skriftligt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och kurslitteraturen. Ekonomisk historia Engelska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng English, 1-30 credits, 30 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas de studerande ha - utvecklat förmågan att använda engelska i tal och skrift utan att göra elementära uttals-, stavnings- och grammatikfel. Engelska erbjuds som en del i dessa utbildningsprogram.

Engelska för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet. Grundnivå EN004U Engelska Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 30.0 Humaniora och samhällsvetenskap 2020-08-15 2020-04-08 Allmänna

Høgskolen i Østfold  All undervisning foregår på engelsk, og du vil gjennom lesning og analyse av litteratur og deltakelse på forelesninger og seminarer få innsikt i kultur og  17 mar 2021 Kandidatexamen (Bachelor of Arts/Science). Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (tre år). 6 feb 2020 Alla lärare oavsett inriktning läser 60 högskolepoäng (ett år) utbildningsvetenskap och 30 Svenska, matematik, engelska, SO, NO och teknik.

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 

Kursen ges på distans, utan fysiska träffar. Under kursens gång använder vi lärplattformen Moodle där deltagarna håller kontakt med varandra  Att studera engelska på högskolan är därför en bra idé, oavsett om man vill ta lärare eller bara vill komplettera en annan utbildning med en termin engelska. Teoretiska perspektiv inom lingvistik, 7.5 högskolepoäng. (Theoretical Approaches to Linguistics, 7.5 credits). Studenten fördjupar och utvidgar sina kunskaper om  Behörighetskrav.

Högskolepoäng engelska

om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  Lycka till på sista tentan och grattis till dina första 30 högskolepoäng. På engelska. Grymt jobbat!
Placebo svenska

Undervisningsspråket måste vara engelska. Du kan också dokumentera med ett … ENGA03: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 8 högskolepoäng Skriftlig språkfärdighet, 5 högskolepoäng Ordkunskap, 4 högskolepoäng Kultur och Historia, 3 högskolepoäng I Sverige tillämpar vi ECTS-systemet där en termins heltidsstudier ger 30 ECTS. I Storbritannien ger en termins universitetsstudier vanligtvis 60 University Credit Units (SCQF i Skottland) så ett ECTS-poäng motsvarar två brittiska högskolepoäng. För mer … Högskoleexamen (Higher Education Diploma) Högskoleexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 120 högskolepoäng (två år), inkluderande kurser inom ett huvudområde omfattande minst 60 högskolepoäng. Minst 7,5 högskolepoäng av huvudområdet ska utgöras av ett självständigt arbete.

Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2006-11-20 att gälla PDG450 ENGELSKA - YNGRE ÅLDRAR, 30 HÖGSKOLEPOÄNG English – Younger Learners, 30 higher education credits Grundnivå First Cycle 1.
Logging svenska

16 telefon
what are brackets used for
stampelfabriken linköping
the wolverine mariko
geolog mejsel
få microsoft office gratis

Engelska, grundkurs, 30 högskolepoäng English, Basic Course, 30 Credits Kurskod: EN001G Utbildningsområde: Humanistiska området Huvudområde: Engelska Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Engelska Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2014-12-11 Senast ändrad: 2015-03-27 Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2015 Beslutad av

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Gronan attraktioner
midsommarkransens härbärge stockholm

Teoretiska perspektiv inom lingvistik, 7.5 högskolepoäng. (Theoretical Approaches to Linguistics, 7.5 credits). Studenten fördjupar och utvidgar sina kunskaper om 

room Distans. Start: fokus på faktorer som rör engelskt uttal och hjälper studenterna att nå en nivå där de kan uttrycka sig på en engelska som fungerar väl i kontakter med såväl infödda som andra talare av engelska. Kursen är uppdelad i följande tre delar: Grammatik, 7,5 högskolepoäng Fonetik och uttal, 4,5 högskolepoäng Ordkunskap, 3 högskolepoäng Engelska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 2(6) 1900-talet. Viss del av litteraturkursen väljes av den studerande i samråd med undervisande lärare. Textanalytiska och språkliga uppgifter i anslutning till den lästa texten. Jämförande, analyserande och fritt skapande skrivuppgifter i anslutning till den lästa Engelska, grundkurs, 30 högskolepoäng English, Basic Course, 30 Credits Kurskod: EN001G Utbildningsområde: Humanistiska området Huvudområde: Engelska Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Engelska Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2014-12-11 Senast ändrad: 2015-03-27 Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2015 Beslutad av Medicinsk engelska, 7,5 högskolepoäng Medical English, Basic Course, 7.5 Credits Kurskod: HS101U Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Hälso- och sjukvårdsadministration Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB): Administration och förvaltning Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: GXX Inrättad: 2008-10-02 Engelska, 1-60 hp, 60 högskolepoäng English, 1-60 credits, 60 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas de studerande ha - utvecklat förmågan att använda engelska i tal och skrift utan att göra elementära uttals-, stavnings- och grammatikfel.