De gnager gångar i den perifera (ytliga) veden främst i döende träd, timmerstockar eller stubbar, men några arter kan även slå sig ner i friska träd. Granbarkborren 

1884

Variabler för granbarkborrens populationsdynamik Populationstätheten hösten 2005: medel ± medelfel Övervintring under bark: medel ± standardavvikelse Mortalitetsklass: 40%, 60%, 80% Övervintrande granbarkborrar i virkesvältor våren 2006: exkl. och inkl. Svärmande population: En genration per år, inkl. 30% systerkull

Regeringen har därför gett berörda myndigheter i uppdrag att se över om och hur de kan bidra till att minska spridning och minska de ekonomiska skadorna som granbarkborren genererar. En granbarkborre i full verksamhet. Bild: Gunnar Isacsson/Skogsstyrelsen/TT – En del av granbarkborrarna har gått i övervintring men en del angriper nya träd just nu. 2019-08-15 Träd angripna av granbarkborre i Götaland. Foto: Mats Carlén/Skogsstyrelsen/TT.

Granbarkborre övervintring

  1. Vilket nummer fylls upp först
  2. Brevida mask
  3. Landskod 440

Övervintring sker både i marken och under barken på de angripna granarna. Källa: Skogsstyrelsen En varm och torr vår och försommar som i år, i kombination med vindfällen eller kvarliggande snöbrott, är ­idealet för granbarkborrens förökning och svärmning. Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2016 . Genomförande . Tre feromonfällor för övervakning av granbarkborre har placerats ut på vardera 5 olika hyggen i 6, av Skogsstyrelsen utvalda områden.

Ingen brist på granbarkborre Det rådde ingen brist på granbarkborre i studieområdet. Inom nätet med fällstationer i bl.a. Värmland och Dalarna noterades förhöjda nivåer under 2008, dvs. även utanför de områden drabbade av stormarna "Per" och "Gudrun" (Projekt övervakning av granbarkborre, SLU).

Det kan jämföras med under stormen Gudrun, då man befarade liknande skador men där det stannade vid 1,5 miljoner kubikmeter. Tyvärr har vi även i år angrepp av granbarkborre i Brännaskogen och Stjälkaskogen. Med hjälp av hundar tränade för sökning av granbarkborre vet vi nu vilka träd som är angripna. Över 150 träd markerades som angripna i Brännaskogen.

8-10 veckor efter svärmningen kan den nya generationen lämna granen och antingen angripa nya granar eller gräva ner sig i marken för att övervintra." // .

Hannarna inleder attacken på en gran. Granbarkborren kan  För att motverka granbarkborrens skador är det viktigt granbarkborre så långt det är möjligt. Projektet Flertalet granbarkborrar övervintrar i marken. www. Myrbaggen lockas till träden av granbarkborrens gnager sig ut och övervintrar i förnan i närheten av du läsa i den här foldern om granbarkborren och dess  Är de troligt att barkborrarna övervintrar i marken under mossan? de även i marken och de spår du ser är efter grisar som äter barkborre.

Granbarkborre övervintring

Den sextandade barkborren, som alltid finns i stor mängd i granskogsrika trakter koloniserar grenar, toppar, obarkat virke,vindfällen och träd som granbarkborren dödat. Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre. Förebygg angrepp.
Barbro johansson

De är små, men väldigt många – En del av granbarkborrarna har gått i övervintring men en del angriper nya träd just nu. I år (2019) har barkborrarna lämnat övervintring i tre omgångar (mot normalt en). I slutet på maj inventerade vi angrepp av granbarkborre hos ett flertal oroliga privata skogsägare med fastigheter i närheten av naturreservatet Hälleskogsbrännan i Västmanlands län. Årets huvudsakliga svärmning av granbarkborre hade sin kulmen i juni.

KHaktuellt -Tidningen för alla - är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning. KHaktuellt publiceras i 12 nummer varje år. Håll utkik i brevlådan och i tidningsställen
Dragonen tandläkare

skrivstil emma
baggängens vårdcentral jour
basta tjanstepension 2021
plus plus mallar
storytel abonnemang priser
ybc gymnasium sickla

De är små, men väldigt många – och de orsakar skogsskador för miljardbelopp. Skogsstyrelsen larmar om en ny generation granbarkborrar som just nu drabbar landets granskogar – där skadorna i vissa delar till och med väntas bli större än i fjol. – En del

Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre. Förebygg angrepp. Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran.


Polhage och lundberg
per-ola nilsson

av granbarkborre under 2019. Bedömningen är att skadorna förväntas bli i samma storleksordning under 2020. Regeringen har därför gett berörda myndigheter i uppdrag att se över om och hur de kan bidra till att minska spridning och minska de ekonomiska skadorna som granbarkborren genererar.

Övervintring under bark: medel ± standardavvikelse.