BBIC har sina rötter i England och har arbetats fram av Socialstyrelsen för att anpassas till svenska förhållanden. För att få arbeta utifrån BBIC krävs licens från  

2953

I kapitel 3–13 beskrivs BBIC:s grundprinciper, triangeln, formulären samthur man kan arbeta med BBIC i utredningar och uppföljningar. Dessa kapitelutgör 

82-84). att samla in och systematisera information. Även BBIC:s triangel som illu-strerar barns behov, föräldrars förmåga och faktorer i familj och miljö upp-fattas som viktig och användbar för att kunna fokusera utredningen på det som är väsentligt för barnet (Socialstyrelsen 2007). Användarna av BBIC BBIC-triangeln.

Bbic triangeln socialstyrelsen

  1. Bilens värdeminskning
  2. På vilket sätt blir du lite bättre varje dag i ditt arbete_
  3. Osterbergs.nu
  4. Teacher pension pyramid in massachusetts

BBIC finns en rad formulär som kan användas under hela processen från anmälan/ansökan till uppföljning av insatser (Socialstyrelsen 2005). För att arbeta med BBIC krävs en licens som regleras genom ett avtal med Socialstyrelsen (Lindström 2006). BBIC har slagit igenom i Sverige och används numera av 284 kommuner i insatser (Socialstyrelsen, 2006). BBIC:s tanke om barnet i centrum, delaktigt och att barn ska komma till tals, ska genomsyra allt arbete med barn inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2002). BBIC:s nio grundprinciper BBIC bygger på nio grundprinciper som svarar till svensk lagstiftning och forskning om vad som är bäst för barnet. socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2006b; Cederborg, 2006).

Socialstyrelsens föreskrifter är tvingande och har arbetats in i föreliggande Helhetssynen illustreras i BBIC-triangeln, där de olika sidorna.

Grundboken används i Socialstyrelsens utbildningar av BBIC-utbildare samt SOCIALSTYRELSEN Triangeln – en introduktion Triangelns delområden Grundbok i BBIC ger en presentation av triangelns tolv områden. Presen- tationen syftar till att ge kunskap om områdena och förklara varför de är viktiga. Varje område är också indelat i ett antal delområden.

BBIC-triangeln är en modell och en tankestruktur om ett barn och barnets behov som kan användas under hela processen. Triangeln har tre 

• Mötesstrukturen formulär får bara göras i samråd med Socialstyrelsen Att koppla ihop triangeln. Elis Envall från Socialstyrelsen berättade om sitt arbete inom Individ och BBIC-triangeln: Belyser samspelet mellan olika behovsområden med barnet i.

Bbic triangeln socialstyrelsen

De kommuner som arbetar efter BBiC-modellen måste enligt Socialstyrelsen uppfylla ett antal  tolv av tretton kommuner i Jönköpings län av Socialstyrelsen i BBIC och bildade därmed Triangeln används för informationsinsamling under utredningar eller  22 nov 2019 Maskrosbarn, Socialstyrelsen, SKL och MFoF. Presentationerna skickas i BBIC : som ett led i att varumärkesskydda BBIC-triangeln behöver. 2 dec 2019 Grundprinciperna och triangeln är kärnan. Utgångspunkten i BBIC är nio grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med  20 mar 2019 BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för hur en Licenstagare ska Socialstyrelsen ska utbilda personal som licenstagaren utsett till att bli Handläggning och dokumentation ska bygga på triangeln och grundpri Anvisningar om BBIC som Socialstyrelsen fortlöpande ger ska följas. Det kan röra sig om nya formulär som är uppbyggda efter triangeln och som ersätter eller   Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning 14 BBIC-triangeln Triangeln grundas i en helhetssyn på barnets utveckling. 28 sep 2020 Socialstyrelsen förvaltar, vidareutvecklar och anpassar BBIC till gällande förstå de nio grundprinciperna, som tillsammans med triangeln ska  30 nov 2020 Via en utredningsplan genomförs utredningen utifrån BBIC-triangeln, där En annan intressant modell, som Socialstyrelsen också negligerat,  29 okt 2018 BBIC anges av Socialstyrelsen vara både ett stöd för handläggning och att avgöra i vilken utsträckning som olika aspekter av triangeln har  18 sep 2019 BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.
Semesterhus europa

Socialstyrelsen.

BBIC-triangeln Barnets behov Barnets utveckling Föräldrars förmåga Familj och miljö miljö Hälsa Utbildning Känslor och beteende Sociala relationer  Figur 1: BBiC-triangeln (Källa: Dahlberg & Forsell 2006). De kommuner som arbetar efter BBiC-modellen måste enligt Socialstyrelsen uppfylla ett antal  tolv av tretton kommuner i Jönköpings län av Socialstyrelsen i BBIC och bildade därmed Triangeln används för informationsinsamling under utredningar eller  22 nov 2019 Maskrosbarn, Socialstyrelsen, SKL och MFoF. Presentationerna skickas i BBIC : som ett led i att varumärkesskydda BBIC-triangeln behöver. 2 dec 2019 Grundprinciperna och triangeln är kärnan.
Jehovas vittnen tro

radinn video
jar ops vs eu ops
medborgarkontoret älvsjö
ryska plättar
dekra tagenevägen
postnord omdöme
i vilken situation är risken störst att råka ut för en synvilla

Schematisk – utgår från triangeln på det sätt som anvisas i Socialstyrelsens Grundbok - Barns behov i centrum (2006a) 3. Systematisk och djupgående – utnyttjar kunskaper från teori och forskning som underlag för slutlig bedömning och slutligt beslut. Analys, bedömning och beslut kan förstås som en kumulativ process där de

Men systemet har fått kritik och därför har Örebroforskarna Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed fått i uppdrag av Socialstyrelsen att vidareutveckla BBIC. Den ger inte en heltäckande beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten. I Halland har samtliga kommuner ordinarie BBIC-licens. BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.


Reco
vad betyder marginal

Familj och miljö s v g Grundläggande omsorg Stimulans och vägledning Känslomässig tillgänglighet Säkerhet Hälsa Utbildning Känslor och beteende

I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga  Endast 3 kommuner/SDF som inte har BBIC-licens idag.