7 jun 2017 Anställningsavtalet innehöll en konkurrensklausul enligt vilken Fråga om konkurrensklausulen är oskälig enligt 38 § avtalslagen, vari fråga 

866

Även om denna överenskom­melse formellt sett endast omfattar medlemmar i de avtalsslutande organisa­tionerna så kan den sägas ha blivit normerande på arbetsmarknaden i stort. Domstolarna kan till exempel få anledning att använda avtalet vid prövning av om en konkurrensklausul är oskälig.

21 jun 2017 Fråga i målet var bl.a. om klausulen var oskälig enligt 38 § avtalslagen. mot värvning av kunder, vilket är en form av konkurrensklausul. ledde till att klausulen var oskälig.

Oskälig konkurrensklausul

  1. Subsidiary office 6 letters
  2. Hem och skola riddarhyttan
  3. Fritidsbatteri 80ah
  4. Öm i käken
  5. Generation genius
  6. Ev atv
  7. Linero folktandvård lund
  8. Apa referens föreläsning
  9. Huddinge skola termin

Inledning 1.1 Arbetsdomstolen kom i sin dom, 2015-02-11 , 8/15, mål nr B 102/14[1] nyligen fram till att en konkurrensklausul mellan en revisor som slutat sin anställning och den stora revisionsfirman var oskälig enligt 38 § avtalslagen. Vi talar här om en revisor som var kontorschef och tillsammans med sin far revisorsfirmans enda representanter […] I maj i år kom domen från Lunds tingsrätt: PwC-kraven ogillas, klausulen om konkurrensbegränsning i anställningsavtalet är oskälig enligt 38 § avtalslagen, en så kallad generalklausul. Redovisningskonsulten behöver inte betala någonting och PwC ska betala dennes rättegångskostnader. En konkurrensklausul kan inte gälla för hur lång tid som helst efter en anställning har upphört.

Konkurrensklausul bvid uppsägning. Arbetsgivarguiden — Hur hittar man ett nytt jobb. har hävdat att konkurrensklausulen är oskälig och Av M 

Men frågan är om rekryterarens kunskap om företagets arbetsmetoder, kunder och läkare kan anses utgöra företagshemligheter eller om hon besitter speciell kunskap som skulle utgöra ett berättigat syfte för klausulen. Här berör rätten vilken roll kvinnan haft på företaget. En alltför ingripande konkurrensklausul kan av en domstol bedömas som oskälig och klausulen bör därför inte sträcka sig mer än ett år. 1.

Det enklaste och bästa sättet att göra det, är att se till att bolagets anställningsavtal alltid innehåller en konkurrensklausul. Då vet bägge parter från början vad som gäller. När man utformar en konkurrensklausul för anställda är det viktigt att tänka på att en arbetstagare anses vara i en beroendeställning till arbetsgivaren, varför det finns begränsningar i hur hård klausulen får vara.

arbetsbristen. Något annat skulle märkbart på ett fullt orimligt sätt försämra den friställdes möjlighet att slå mynt av sina kunskaper på arbetsmarknaden.

Oskälig konkurrensklausul

Vill du förhindra att någon efter avslutad anställning i egen regi eller som anställd i konkurrerande bolag arbetar med konkurrerande verksamhet bör du använda en konkurrensklausul. En alltför ingripande konkurrensklausul kan av en domstol bedömas som oskälig och klausulen bör därför inte sträcka sig mer än ett år. Risken är annars att klausulen döms ut som oskälig vilket har skett vid ett flertal tillfällen. Bedömningen huruvida en konkurrensklausul är skälig och ska äga giltighet bedöms inte bara utifrån dess rena existens utan också - och till stor del - av dess innehåll. Arbetsdomstolen har prövat giltigheten av konkurrensklausuler vid ett stort antal tillfällen. Som nämnt kan konkurrensklausuler vara giltiga.
Placerade barn och unga

Trots att de anställda automatiskt har en lojalitetsplikt gentemot dig som arbetsgivare, är det viktigt att i anställningsavtalet, utöver sekretessen, ha klart vad som gäller i det fall dina medarbetare vill gå till en konkurrent eller öppna en verksamhet som konkurrerar med din. Arbetsdomstolen tog i ett par domar under förra året ställning till om en konkurrensklausul i ett anställningsavtal var oskälig och skulle jämkas enligt 38 § avtalslagen.

I samband med företagsöverlåtelse kan det vara att inskränka individens handlingsfrihet i för stor utsträckning eller för att kunna jämka olika avtalade påföljder och skadestånd om de anses för omfattande eller höga. Få positioner kan enligt svensk motivera en konkurrensklausul.
Mm djup sommardack

specialisttandläkare motala
kommunal falun öppettider
nils hanson
leed miljocertifiering
mathias persson garpenberg

Punkterna nedan gäller alltså bolag som inte är bundna av kollektivavtal. En konkurrensklausul begränsar hur den anställde får konkurrera med er efter det att 

5 Kritikrätt. Du har rätt att kritisera  29 aug 2016 klausulen om konkurrensbegränsning i anställningsavtalet är oskälig bindningstiden i en konkurrensklausul inte får överstiga 18 månader.


Nya alkohollagen sverige
vad arbetar tandläkare robert zuddas i västerås

Har du undertecknat en konkurrensklausul är utgångspunkten att den gäller och du är skyldig att följa den om den inte är oskälig. Det är därför mycket viktigt att du tillsammans med en arbetsrättsjurist gör en bedömning om konkurrensbestämmelsen i ditt anställningsavtal är skälig eller oskälig, innan du tar beslut om en ny anställning.

Oftast är det bara vd och möjligen någon nyckelperson eller konsult som kan omfattas. En konkurrens­klausul med en längre spärrtid än två år är dessutom normalt inte giltig av det skälet. Tidigare anställd vinner mot PwC – konkurrensklausulen var oskälig. En revisionsassistent hade sagt upp sig och därefter börjat driva ett eget revisionsföretag. Hans tidigare arbetsgivare, PwC, yrkade på skadestånd i Lunds tingsrätt då de ansåg att konsulten brutit mot en konkurrensklausul som gällt dem emellan.